POMOC - Mám doma opereného adolescenta

Obdobie puberty u papagájov je tiež zložité podobne ako u ľudských mláďat. Papagáj sa v domácnosti obkuká, zvykne si na všetkých členov rodiny, osvojí si každodenný režim. A potom, zhruba okolo 1.roka života, sa Vám bude snažiť prerásť cez hlavu. Pokiaľ máte papagája, ktorý je schopný sa podriadiť a nejaví žiadne znaky správania, ktoré by naznačovali, že sa snaží stať hlavou (alebo aspoň krkom) rodiny, máte skutočne výnimočné šťastie a môžete si blahoželať.

Väčšina papagájov sa ale v istom veku (niekedy aj opakovane) pokúša získať lepšie postavenie v ,,kŕdli“.

Je niekoľko ciest. Môžu si vytipovať slabší článok v rodine a z pozície moci – ja mám zobák a ty sa ma bojíš takže budeš poslúchať sa šplhnú v rebríčku na vyššie miesto. Niekedy ide naopak papagáj do konfliktu s hlavou rodiny, s cieľom získať dominantné postavenie v kŕdli (čo samozrejme nikdy nemôže fungovať).

Z uvedeného vyplýva, že papagáj veľmi citlivo vníma vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny, dokonca povahové črty a hlavne má veľmi dobre pozorovateľské schopnosti čo sa týka vzťahu človek-papagáj. Vieme, že niekedy keď začne papagáj na Vás šermovať zobákom, je ťažké zachovať chladnú hlavu. Pokiaľ ale dáte najavo strach, rešpekt, papagáj je víťaz. Samozrejme potom sa bude toto jeho správanie umocňovať. Veľký pozor si dajte na to, že u papagájov nefungujú žiadne fyzické tresty. Pokiaľ chcete papagája nejakým spôsobom za nežiaduce správanie potrestať, chyťte ho, dajte ho do klietky a istý vopred stanovený čas ho ignorujte. Ak aj dôjde ku vážnemu stretu názorov a papagáj sa Vám ,,nedopatrením“ zachytí zobákom na ruku, skúste túto vypätú situáciu prejsť v pokoji. Nedajte najavo bolesť, nekričte, len ho vložte do klietky a odíďte.  Papagáj zistí, že tu jeho správanie nepadlo na úrodnú pôdu a ustúpi. Aspoň to tak je vo väčšine prípadov.