Agresivita u papagájov

Skutočné príznaky pravej nefalšovanej agresivity sa objavujú u papagájov až v období toku, počas dospievania alebo dospelosti a to je väčšinou okolo 3-5 roku života. Úplný extrém už za hranicami bežnej agresivity je potom obdobie hniezdenia. Papagáje si vtedy chránia hniezdne priestory, búdu a mláďatá – neradno sa vtedy k nim približovať. Ideálne je keď majú v tomto období čo najväčší pokoj, ak ich počas hniezdenia budeme zbytočne dráždiť a otravovať našou prítomnosťou mohli by svoju nahromadenú energiu pokojne obrátiť proti znáške, mláďatám. U kakaduov sa napríklad veľmi často stáva, že v období toku samec napadne samicu a toto často končí zabitím samice – preto sa hniezde búdy pre kakaduov odporúčajú s dvomi otvormi aby samica mohla v prípade útoku samčeka uniknúť.  Toto bezpochyby najagresívnejšie obdobie v živote papagájov je teda úzko spojené s obdobím toku a bližšie informácie o ňom nájdete v mojom článku: https://www.rajprepapagaje.sk/blog/jar-a-obdobie-toku/ 

Ak sa budeme baviť o mladších papagájoch (do 2 rokov) a ich pokusoch Vás ďobnúť nedá sa povedať o pravej agresivite. Je to skôr obdobie puberty, keď sa Váš papagáj snaží získať lepšie postavenie v ,,kŕdli,,. Tu je dôležité aby ste nepovolili lebo sa bude toto nežiaduce správanie prehlbovať. Nepovoliť znamená nedať mu najavo strach a v žiadnom prípade nedať najavo bolesť ani nijakú reakciu. Keď píšem nijakú mám skutočne na mysli nulovú spätnú väzbu. Viem, že keď máte pocit, že Vám odhryzol z prsta je neskutočne náročné zostať s kamennou tvárou ale ak to nezvládnete budete toto správanie u papagája podnecovať a dostanete sa do začarovaného kruhu. Vysvetlím. Papagáj berie Vašu akúkoľvek reakciu (vykríknutie, vyhrešenie,...) ako pozitívnu odozvu na svoj útok a preto bude v takomto správaní pokračovať a skúšať ako vysoko sa môže vyšplhať v hierarchii alebo upevniť svoju neohrozenú pozíciu v rodine. Jediná správna reakcia keď papagáj skúša na Vašej ruke (alebo kdekoľvek inde) silu svojho zobáka je bez slovnej reakcie a v pokoji ho zavrieť do klietky a odísť na 15-20 minút z miestnosti. Pretože jediný správny trest a spätná väzba na nežiaduce správanie je nechať papagája samého so sebou nech môže nad sebou rozjímať :-) .

Podobne to funguje aj keď sa papagáj začne nepríjemne zvukovo prejavovať (krik s agresívnym správaním úzko súvisí). Ak budete na jeho krik reagovať odpoveďami aby bol ticho a podobne...bude to brať len ako adekvátnu odozvu a spôsob komunikácie.

Držím vám všetkým palce aby ste výcvik zvládli a dúfam, že vám tieto riadky aspoň trochu pomôžu.